• slide_16

Christian Pradas. Diseñador de joyas.

Christian Pradas, diseño de piezas únicas. Joyas especiales, realizadas por encargo, pensadas y realizadas para vosotros. En esta web encontrareis una muestra de mis diseño,  que os pueden servir como modelo y fuente de inspiración si tenéis piedras (preciosas o semipreciosas) a las cuales queréis dar una nueva vida.

Christian Pradas, disseny de peces úniques. Joies especials, fetes per encàrrec, pensades i realitzades per a vosaltres. En aquesta web trobareu una mostra dels meus dissenys, que us poden servir com a model i font d’inspiració si teniu pedres (precioses o semiprecioses) a les quals els hi voleu donar una nova vida.